تبلیغات
آریایی
» جشن سپندار مذگان ( پنجشنبه 20 بهمن 1390 )
» سخنان زیبای کوروش بزرگ ( چهارشنبه 19 بهمن 1390 )
» آموزه‌های اشوزرتشت و دموكراسی كوروش ( چهارشنبه 19 بهمن 1390 )
» حذف سلسله های پادشاهی از کتابهای درسی ایران ( چهارشنبه 19 بهمن 1390 )
» نامه معاویه درباره ی ایرانیان ( پنجشنبه 13 بهمن 1390 )
» نماز در دین زرتشت ( پنجشنبه 13 بهمن 1390 )
» زندگی در دوران هخامنشیان ( پنجشنبه 13 بهمن 1390 )
» عدد پی در ساخت تخت جمشید ( پنجشنبه 13 بهمن 1390 )
» اشکانیان ( پنجشنبه 13 بهمن 1390 )
» زندگی نامه کوروش کبیر ( جمعه 6 آبان 1390 )
» جشن آبریزان ( دوشنبه 17 مرداد 1390 )
» زندگی نامه آریو برزن ( یکشنبه 19 تیر 1390 )
» وصیت نامه داریوش بزرگ ( چهارشنبه 15 تیر 1390 )
» سخنی از داریوش بزرگ ( چهارشنبه 15 تیر 1390 )
» کتاب هایی درباره ی هخامنشیان ( شنبه 11 تیر 1390 )

خلاصه زدندگی زرتشتبعضی از تفكر ها معتقدند كه زرتشت  شش هزار سال پیش میلاد مسیح میزیست  وبعضی دیگر معتقدند هزاروچهارصد سال پیش وبعضی دیگر می گویند كه هفت قرن پیش از میلاد مسیح میزیست.

  زرتشت زمانی كه پسر بچه بود دارای علم بسیار بود .اوزمانی كه به پانزده سالگی رسید احساس مسئولیت كرد وبه زندگی دینی روی آورد و او در آن زمان باتمام  فقرا وحتی حیوانات مهربان بود.

  او در سن 30سالگی احساس كرد به حضور اهورا مزدا فراخوانده شده تا به پیامبری منصوب شود. در مدت 10سال اوبا اهورا مزدا 7بار ملاقات داشت .وهر دفعه وی به انتخاب خود توسط خدای خود بیشتر اطمینان پیدا می كرد.(كتاب زرتشت اوستا نام دارد وعباراتی كه در این كتاب بسیار تكرار شده است عیارتند از : هومته=پندار نیك ، هواوكته=گفتار نیك  و  هو ورشته=كردار نیك.) 

    زرتشت در آن زمان آشكارا می گفت: میخواهدمردم را به راه راست هدایت كند وحتی افراد شریررا نیز دعوت كند.

    وی استفاده از موادسكر آور كه ناپاك و گولزننده بود نكوهش می كرد ودین خداوندی بصیر را تبلیغ می كرد.

    او به دلیل كار های خویش از این كه در خانه خاصی بماند منع شده بود. در یك روز زمستانی وی واسب هایش سرپناهی نداشتند ودر سرما به رزه آمده بودنددر همان زمان روحی پلید ودروغگو به سراغ زرتشت آمد واورا وسوسه كرد كه ازدین مزدا چشم پوشی كند امازدتشت به عبادت خدا پرداخت و او را از خود دور ساخت.

   او در مدت ده سال پند وموعظه تنها توانست كه یك فقیر رااز پیروان خودسازد ولی اوتسلیم نشد.

    مهم ترین دلیل روی آوردن مردم به دین زردتشت قبول كردن این دین توسط پادشاه آن عصر ایران به نام ویشتاسب(یا هیستاسب) بود وعلاوه بر وی برادر پادشاه ،یكی از مشاوران دربار و وزیر ععظم نیز به این دین گرویدن وپس از مدتی زرتشت اولین ازدواجش را با دختر مشاو ر پادشاه كرد.((البته قابل به ذكر است كه زرتشت سه  همسر نیكوكار داشت كه هرسه پس از مرگ زرتشت درقید حیات بودند.))

    اوصاحب سه دختر وسه پسر شد كه از مهم ترین فرزندان وی دو پسر به نام های( اوورنارنار وخورسد جیهارو) بود.

   درزمان حیات زرتشت جنگ های زیادی رخ داد كه خوش بختانه در بسیاری از آنان ایرانیان پیروز شدند.

    مرگ زرتشت در اوستا ذكر نشده ولی در كتاب های دیگر مكرر ذكر شده كه این حادثه در زمان حمله ی تورانیان اتفاق افتاد كه زرتشت در سن 77سالگی چشم از جهان گشود .

 

 


ادامه مطلب...

 

پیج رنک گوگل

پیج رنک