تبلیغات
آریایی
» جشن سپندار مذگان ( پنجشنبه 20 بهمن 1390 )
» سخنان زیبای کوروش بزرگ ( چهارشنبه 19 بهمن 1390 )
» آموزه‌های اشوزرتشت و دموكراسی كوروش ( چهارشنبه 19 بهمن 1390 )
» حذف سلسله های پادشاهی از کتابهای درسی ایران ( چهارشنبه 19 بهمن 1390 )
» نامه معاویه درباره ی ایرانیان ( پنجشنبه 13 بهمن 1390 )
» نماز در دین زرتشت ( پنجشنبه 13 بهمن 1390 )
» زندگی در دوران هخامنشیان ( پنجشنبه 13 بهمن 1390 )
» عدد پی در ساخت تخت جمشید ( پنجشنبه 13 بهمن 1390 )
» اشکانیان ( پنجشنبه 13 بهمن 1390 )
» زندگی نامه کوروش کبیر ( جمعه 6 آبان 1390 )
» جشن آبریزان ( دوشنبه 17 مرداد 1390 )
» زندگی نامه آریو برزن ( یکشنبه 19 تیر 1390 )
» وصیت نامه داریوش بزرگ ( چهارشنبه 15 تیر 1390 )
» سخنی از داریوش بزرگ ( چهارشنبه 15 تیر 1390 )
» کتاب هایی درباره ی هخامنشیان ( شنبه 11 تیر 1390 )

دین های اقوام آریاییقوام آریائی ایران، دین واحدی نداشتند. مثلا سکاها اعتقادات خاص خود را داشتند و پارتها عقاید ویژه خودشان را دارا بودند و عقاید این دو قبیله با عقاید اقوام شرق ایران اختلاف اساسی داشت. در نزد ایرانیان باستان(قبل از زرتشت)، مهر یا میترا خداوند بود و مالک چراگاههای وسیع و نگهبان خستگی ناپذیز.

 

میترا پرستان بر این باور بودند که از دید او چیزی پنهان نیست. زیرا میترا چشم روز و خورشید افول ناپذیر است. میترا همه جا حاضر و هزاران گوش و هزاران چشم دارد. میترا نسبت به

 

بد اندیشان و پلیدان و عهدشکنان، بسیار قهار و بیرحم است و نسبت به ستایشگران و نیکان، بسیار مهربان است و میترا پرستان از نعمت فراوان برخوردار میشوند.

 

دو فرشته به نامهای(راشنو) و (سرائوشا) زیر فرمان میترا هستند که مجازات گناهکاران را به عهده دارند و در مقابل خدا ملکوت(روشنایی و فراوانی)، تاریکی و پلیدی قرار دارد که در آن (دیوان) فرمانروایی دارند.

 

اعتقاد به قوای دو گانه از خصوصیات ایرانیان باستان بوده است. آنان به سرنوشت انسان پس از مرگ، ایمان داشتند و معتقد بودند که مردمان با ایمان در آخرت، پاداش خواهند یافت و از سعادت سرمدی برخوردار خواهند شد .

 

بنا به نوشته محققان، ایرانیان باستان(قبل از زرتشت) علاوه بر اعتقاد به تعدد خدایان، به خدای خدایان یا ایزد ایزدان نیز باور داشتند و از میان همه آن خدایان، به(آگنی)خدای آتش و (ایندرا) خدای طبیعت و رعد و برق و (میترا) خدای نور و خورشید و (وارونا) خدای آسمان و (آناهیتا) خدای آب، ایمان داشتند.

 

ایرانیان از عهد باستان نسبت به آتش یک نوع احترام ویژه ای قائل بودند. آتش مظهری از (آگنی) بود، لذا انرا ستایش میکردند و فروزندگان آتش را که به منزله(روحانیون) بودند، بنام (اتربانان) می خواندند.

 

ایرانیان باستان، دیگر مظاهر طبیعت را نیز می پرستیدند . ایرانیان باستان به شعار پندار نیک، گفتار نیک، کردار نیک، ایمان داشتند و به آن عمل میکردند.

 

طبق مدارک موجود، در ایران قدیم چند پیامبر بودند که به زرتشت ، ملقب بودند. زرتشت در نزد آنان به معنای (ستاره طلایی) بود. آنان احکام و تعالیمی مشابه آنچه بعدها زرتشت آورد، در میان خود داشتند .

 

ولی مردم عصر هخامنشیان، این نام را فقط به آخرین پیامبر این گروه که در عصر هخامنشی زندگی میکرد، اختصاص داده بودند

 


ادامه مطلب...

 

پیج رنک گوگل

پیج رنک